Autori za osnovne škole:
Priroda i biologija: Tamara Mezga, prof.
Fizika: Karmen Benazić, prof. i Jelena Katić, prof.
Geografija: Zvonko Bumber, prof.
Kemija: Slavenka Žuža, prof.

Autori za gimnazije:
Biologija: Melba Blažić Grubelić, prof.
Fizika: Jelena Katić, prof. i Sintija Tropper Trinajstić, prof.
Geografija: Tanja Černeka, prof.
Kemija: Jasminka Škare Manojlović, prof. i Draženka Maričić, prof.

Recenzenti za osnovne škole:
Priroda i biologija: Melita Androlić, prof., Andreja Dorić, prof. i Ivana Skočić, prof.
Fizika: Violeta Kardoš, prof. i Loneta Plečko, prof.
Geografija: Ivana Balaško, prof.
Kemija: Dubravka Turčinović, dipl. ing.

Recenzenti za gimnazije:
Biologija: Mišo Rašan, prof.
Fizika: Violeta Kardoš, prof. i Loneta Plečko, prof.
Geografija: Tea Novaković, prof.
Kemija: Dubravka Turčinović, dipl.ing.

Lektori za osnovne škole:
Silvija Barnjak, prof.
Ana Uljar, prof.

Lektor za gimnazije:
Lorna Ivančić Vukelić, prof.

Voditelj projekta:
Zvonko Bumber, predsjednik UPRIS-a

Izrada:
Grafik, Rijeka

Sva prava pridržana. © UPRIS, Udruga za prirodoslovna istraživanja, 2023.