UPRIS - Udruga za prirodoslovna istraživanja
Stube S. S. Kranjčevića 10
22 000 Šibenik,  Hrvatska

E–mail:
info@upris.hr

Facebook:
udrugazaprirodoslovna.istrazivanja

Internet:
www.upris.hr

OIB: 98044707798
IBAN: HR43 2360 0001 1021 55112
Žiro-račun: Zagrebačka banka

Sva prava pridržana. © UPRIS, Udruga za prirodoslovna istraživanja, 2023.